หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร

Courses 
1วิชาการจัดส่วนราชการ กห.Information
2การจัด,ภารกิจและขีดความสามารถของทหาร เหล่าต่างใน ทบ.Information
3วิชาแบบธรรมเนียมทหารInformation
4 วิชาบังคับบัญชา และความเป็นผู้นำInformation
5วิชาระเบียบงานสารบรรณInformation
6 วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศInformation
7 วิชาการติดต่อสื่อสารInformation
8 วิชาอาวุธInformation
9 สงครามพิเศษInformation
10 วิชาการข่าวเบื้องต้น Information
11 วิชาการพัฒนาระบอบต่อสู้เบ็ดเสร็จInformation
12 วิชาการรักษาความปลอดภัยInformation
13 วิชาสุขศาสตร์ส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาลInformation
14 วิชาประวัติศาสตร์สงครามInformation